RADON

Arbeidstilsynet pålegger alle arbeidsplasser opp til 3. etasje å måle sine radonverdier samt å iverksette eventuelle nødvendige tiltak.
(Arbeidstilsynet publikasjon vedrørende radon på arbeidsplasser, desember 2011.)

Etter arbeidsmiljøloven § 3-1 har arbeidsgiver plikt til å kartlegge, risikovurdere, utarbeide planer og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5 pkt. 6 pålegger arbeidsgiver å kunne dokumentere at det er foretatt en kartlegging av farer i virksomheten.

Når det gjelder eksponering for radon på arbeidsplassen, innebærer dette at arbeidsgiver har plikt til å vurdere radonnivå på arbeidsplasser og i arbeidslokaler,

Norsk Kontrolltjeneste samarbeider med Laboraturium Landauer Nordic som er akkreditert for fire målemetoder og sertifisert i henhold til miljøstandarden SS-EN ISO 14001. De er også ISO9001:2000 sertifisert.

Norsk Kontrolltjeneste bruker kun godkjent utstyr for både kort og langtidsmålinger.

Ta kontakt oss på mobiltelefon 959 16 552 for en hyggelig prat eller fyll ut vårt kontaktskjema, og så kontakt vi Dere når det passer dere.


10 fakta om radon i Norge

  1. Radon er medvirkende årsak til ca 300 årlige lungekreftdødsfall i Norge
  2. I snitt vil et spart lungekrefttilfelle forlenge et liv med 14 til 18 år
  3. Norge er blant landene i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft
  4. Norge er spesielt utsatt pga geologiske forhold og kjølig klima
  5. Radon forekommer i alle slags bygninger og lokaler
  6. Radon er en radioaktiv edelgass som kontinuerlig dannes fra uran
  7. Risikoen øker lineært med eksponeringstiden. Med andre ord er det 10 ganger høyere risiko for å få lungekreft etter 30 år i et hus – samenlignet med 3 år i samme huset (med samme radonnivå)
  8. Risikoen for lungekreft pga radon er høyest for røykere og eks-røykere. Men også ikke-røykere får lungekreft pga radon
  9. Radonproblemer kan løses på kostnadseffektive måter
  10. All reduksjon av radon og eksponeringstid gir helsegevinst

4 av 10 hus har for høye radonverdier


 
Velkommen
Radon
Tjenester
Om oss
Kontakt oss
mail oss