Tjenester

Aktiv svinnmedarbeider

En person fra Norsk Kontrolltjeneste (NKT) deltar aktivt i bedriftens svinnforebyggende arbeid. Formålet med tjenesten er å bidra til et lavere svinn i bedriften, dels gjennom å øke det svinnrelaterte kunnskapsnivået blant bedriftens ansatte og dels gjennom at NKT er en aktiv faktor selv.
Tjenesten innbefatter bruk av NKT's egenutviklede databaserte analyseverktøy.

Svinnkurs, med eller uten ranskurs

- Personalmøte om svinnforebyggende tiltak.
Informasjonsmøtet er på ca. 3 timer. De ansatte blir informert om de tiltak som vil bli innført, og de kan komme med spørsmål. Det vil også bli snakket om holdninger til svinn, og hva en enkelte kan gjøre for å få ned svinnet, hvilke konsekvenser svinnet kan få for bedriften og lignende.
Kurset gjennomføres av en instruktør med bakgrunn fra svinnforebyggende tjenester.
Kurset kan holdes flere ganger slik at alle har mulighet til å delta.

Kassekontroll

Hensikten med kassekontroll er på stikkprøvebasis å teste de ansattes holdning og forhold til gjeldende kasserutiner, samt avdekke eventuelle rutinebrudd eller uregelmessigheter.
Kontrollen utføres av sivilt kassekontroll team som består av 2 personer. Skriftlig rapport sendes til oppdragsgiveren etter hver kontroll. Grove rutinebrudd eller uregelmessigheter vil bli rapportert snarest.
Kontrollkjøpte varer returneres regelmessig mot egen faktura m/ kopi av kvitteringer.

Personalkontroll

Hensikten med kontrollen er å kontrollere ansattes holdning til gjeldende instrukser og rutiner for personalkjøp, hjemlån, valg av utpasseringsted. Kontrollen utføres ved utpassering fra arbeidssted for alle kategorier av ansatte til forskjellige tider.

Sivil butikkontroll

Hensikten med butikkontroll er å hindre kunder i å forlate forretningen med ubetalte varer. Kontrolløren må observere hele hendelsesforløpet dvs. at kontrolløren har sett at varen blir tatt, varen blir gjemt og at varen blir tatt med forbi siste betalingspunkt. Det blir også observert vennekjøp.
Hvis ønskelig kan det utarbeides et kvalitet skjema for butikken som kontrolløren fyller ut etter endt kontroll. Dette skjemaet kan evaluere serviceinnstilling, holdninger, plassering av varer, om det er rent og pent i butikken osv. Kontrollen utføres av 1 stk. sivil kontrollør.
Kunder som stoppes med ubetalte varer, overlates til butikkens ansvarshavende etter at kontrolløren har innhentet korrekte opplysninger som grunnlag til anmeldelse. Butikkens ansvarshavende blir deretter ansvarlig for videre tiltak.

Utvendig/innvendig observasjon

Våre kontrollører observerer bedriften. bruk av teknisk utstyr kan inngå i tjenesten.

Norsk Kontrolltjeneste konsulent

Etter deres ønske kan NKT følge opp de personalsaker kontrollen mest sannsynlig vil medføre. Vi bistår gjerne ved samtaler/terminering av de personer som det noteres avvik på.

Kvalitetskontroll (gjelder kun for hoteller, restauranter o.l.)

En av våre kontrollører opptrer som ordinær gjest ved etablissementet for på den måten å kartlegge overfor ledelsen hva slags inntrykk en vanlig gjest sitter igjen med.
I tillegg vil vi evaluere de ansattes holdning til gjester, serviceinnstilling, renhold osv.
Det avlegges skriftlig rapport om inntrykket, som oversendes til oppdragsgiveren.
 
Velkommen
Radon
Tjenester
Om oss
Kontakt oss
mail oss